• Vislielākā Mīlestība

    Gribētos mazliet parunāt par vissvētāko un vistīrāko, kas ir atrodams plašajā Visumā – par mīlestību. Bet precīzāk, par Dieva mīlestību pret cilvēkiem. Ieskatīsimies Svētajos Rakstos un palūkosimies, kāda tad ir tā Debesu Tēva mīlestība pret cilvēkiem.

    Dažādiem cilvēkiem ir dažādi uzskati...

  • Piedodiet, tad jums taps piedots

    Par cilvēces lielāko problēmu ir uzskatāma nevēlēšanās piedot. Aizvainojumi ir dažādi – tie ir lieli un maziņi, sadzīviski, ģimeniski un starpvalstiski. Tie var ilgt mēnešiem, gadiem, gadu desmitiem, bet īpašos gadījumos tie var tikt nodoti no paaudzes paaudzē gadsimtu un pat gadu tūkstošu garumā...

  • Kam kalpo manas spējas?

    Atceros, kad Dievs mani kā jaunu cilvēku pestīja, man bija 21 gads. Es biju neizsakāmi laimīgs, ka savā dzīvē esmu saticis Dievu un saņēmis no Viņa mūžīgo pestīšanu.Un, protams, kā jebkuru cilvēku, mani pārpildīja pateicības jūtas par šo lielo Dieva dāvanu! Līksmes uzplūdos es Dievam pateicu, ka ...