Svētdienas dievkalpojums draudzē

Katru svētdien gan draudzes „Dieva Derība” kristieši, gan arī visi tie, kam ir vēlēšanās uzzināt vairāk par Dievu, sanāk kopā, lai slavinātu To Kungu ar dziesmām un psalmiem, lai kopā lūgtos un kalpotu Dievam, lai piepildītu sevi ar Viņa svētību un spēku, lai saņemtu svētību no mācītāja lasītā sprediķa. Svētdienas dievkalpojums ir nedēļas centrālais notikums draudzes dzīvē. Pēc dievkalpojuma tiek veikta lūgšana par vajadzībām un dziedināšanu.

Svētdienas dievkalpojumu laikā blakus telpās noris nodarbības bērnu svētdienas skolā. Aizraujošas bībeles mācību stundas, spēles, rotaļas, konkursi, radošā attīstība – tas viss ļoti patīk mūsu bērniem. Zināšanas, kuras var iegūt Svētdienas skolā, kalpo mūsu bērniem par vērtīgu ieguldījumu tālākajam dzīves ceļam.

Pēc dievkalpojuma ticīgajiem ir iespēja parunāties pie tējas vai kafijas tases. Tur ir iespēja iepazīties ar citiem ticīgajiem kristiešiem, uzzināt vairāk par Dievu un atrast jaunus draugus.

Dievkalpojumi notiek Saules ielā, 49, Daugavpilī.


(0)Atstāt savējo komentāru